DEKS Brugermøde 2006

Odense Congress Center

Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

 

onsdag den 20. og torsdag den 21. september 2006

 

Oversigt over mødeaktiviteter §

 

Onsdag den 20. september 2006, Odense Congress Center (OCC)

09.45-13.00

Fagligt Rådsmøde for DEKS

09.45-10.00

Kaffepause

13.00-14.00

Frokost i restauranten – for tilmeldte

13.15

Bus fra Odense Banegård Center

13.30

Ankomst; registrering på OCC

14.00-17.30

Session 1: Børn og klinisk biokemi

14.00-17.30

Session 2: Kvalitetssikring af POCT – eksempel Nitrit og hCG

15.30-16.15

Udstilling og pause med kaffe, te og kage i Hal B

17.30-18.00

Pause. Udstilling af apparaturer og utensilier m.v. i Hal B

18.00-19.30

Middag + udstilling

19.40-21.00

Fællessession 3: Jubilæumsforedrag: Laboratoriemedicinens historie i Danmark

21.00-?

Forfriskning i baren

 

Torsdag den 21. september 2006, Odense Congress Center (OCC)

08.15

Bus fra Odense Banegård Center

08.30-08.45

Ankomst og registrering i OCC

10.00-15.15

Udstilling af apparaturer og utensilier m.v. i Hal B.

10.00-15.15

Posterudstilling i Hal B.

08.45-08.55

Åbning.

09.00-12.15

Session 4: Metodevalidering

Session 5: Undervisningssession

Session 6: Almen praksis

10.00-10.45

Udstilling og pause med kaffe, te og croissant i Hal B. Forfatterne tilstede ved posterne.

12.15-13.15

Frokost. Buffet i Sal Jylland. Uddeling af præmie for den bedste poster.

13.20-16.15

Session 7: Tumormarkører

Session 8: Klinisk Mikrobiologi

Session 9: Klinisk Immunologi

16.15-16.20

Session 10: Afslutning

14.30-15.15

Udstilling og pause med kaffe, te og kage i Hal B

16.25

Busafgang til Odense Banegård Center

 

§

Ret til ændringer forbeholdes, opdateret  17. marts 2009.


 

DEKS Brugermøde, Odense den 20.-21. september 2006

 

Adresser og e-mail adresser for foredragsholdere m.fl. vil blive inkluderet i DEKS’ brugermødekompendium.

 

Program

Onsdag den 20. september 2006, formøder m.v.

 

09.45-13.00

Fagligt Rådsmøde (rum 27-28). Interesserede kolleger, som ønsker at deltage i videreudviklingen af DEKS og DEKS’ programmer, vil kunne få adgang ved henvendelse til Inger Plum.

13.30

Ankomst og registrering i OCC

13.00-14.00

Frokost – for tilmeldte

 

 

 


 

14.00-17.30

Session 1. Børn og klinisk biokemi

Sal Sjælland

Mødearrangør og mødeleder: Søren Ladefoged

Velkomst. Inger Plum, DEKS

14.00-

Indledning. Søren Ladefoged, Klinisk Biokemisk afdeling, Århus Sygehus

14.00-14.30

1.1

Bilirubinmålinger på nyfødte – hvorfor og hvordan. Finn Ebbesen, Pædiatrisk afdeling, Ålborg Sygehus. Tryk for præsentation  Tryk for præsentation 1

14.30-15.00

1.2

Udvidet undersøgelse for medfødte stofskiftesygdomme  - status. Allan Meldgaard Lund, Klinisk genetisk afdeling, Rigshospitalet. Tryk for abstract.  Tryk for præsentation

15.00-15.30

1.3

Screening for Downs syndrom med dobbelt-testen. Lennart Friis-Hansen, Klinisk Biokemisk afdeling,Rigshospitalet. Tryk for abstract

15.30-16.15

Pause, besøg udstillingen vedrørende apparaturer og utensilier i Hal B. Kaffe, te, kage

16.15-17.00

1.4a

Børnediabetes og kontinuerlig glucosemåling. Rune Næraa, Pædiatrisk afdeling, Randers Centralsygehus. Tryk for præsentation

1.4b

Elektronisk præsentation af analysedata. Nete Hornung, Klinisk Biokemisk afdeling, Randers Centralsygehus. Tryk for abstract.   Tryk for præsentation

17.00-17.30

1.5

Etablering af nye referenceintervaller for thyreoideahormoner hos børn – et kohortestudium af 2000 børn. Malene Boas, Klinik for vækst og reproduktion, Rigshospitalet. Tryk for abstract. 

17.30.18.00

Pause, besøg udstillingen vedrørende apparaturer og utensilier i Hal B

18.00-19.30

Middag i sal Jylland

 

14.00-17.30

Session 2: Kvalitetssikring af POCT – eksempel Nitrit og hCG

Lokale 27+28 / Room 27+28

Chair: Mødearrangør:  Morten Pedersen

Mødeleder: Morten Pedersen, Inger Plum

14.00-14.25

2.1

POCT in Bayer. Nitrite as example. Michael J. Pugia, Bayer Healthcare

14.25-14.50

2.2

POCT in Roche. Nitrite as example. Ewald F. Hohenberger, Roche Diagnostics

14.50-15.15

2.3

POCT in Unipath / Orion. hCG as example. David Charlton, Unipath

15.15-15.30

2.4

About the Nordic project: Measurements on Ordinal Scale. Sverre Sandberg, NOKLUS Senter, Bergen

15.30-16.15

Coffee & Exhibition (Hall B)

16.15-16.35

2.5

The theory behind ”Measurements on Ordinal Scale”. Speaker to be announced. Tryk for abstract

16.35-17.15

2.6

How to Deal with Qualitative Tests? Nina Gade Christensen, NOKLUS Senter, Bergen. Tryk for abstract

17.15-17.30

2.7

Debate and questions.

17.30.18.00

Pause, besøg udstillingen vedrørende apparaturer og utensilier i Hal B / Break & Exhibition in Hall B

18.00-19.30

Middag i sal Jylland / Dinner in Sal Jylland


 

19.40-21.00

Fælles session 3: Jubilæumsforedrag: Laboratoriemedicinens historie i Danmark

Sal Sjælland

Mødearrangør: Gitte M. Henriksen

Mødeleder: Inger Plum

19.40-20.20

3.1

Paa min Tommelfingers Negl” – om laboratoriemedicinens ankomst til Danmark. Morten A. Skydsgaard, STENO Museet, Århus.

20.20-21.00

3.2

Forskning i Klinisk Biokemi: Før, nu og fremover. Jens F. Rehfeld, Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet. Tryk for præsentation

 


 

Brugermøde

Torsdag den 21. september 2006

08.30-08.45

Ankomst og registrering i OCC

 

08.45-08.55

Åbning af DEKS Brugermøde

Sal Sjælland

Mødeleder: Inger Plum

08.45-08.55

Åbning af mødet og årsrapport for 2005 fra DEKS. Inger Plum, DEKS

 

 

 

09.00-12.15

Session 4: Metodevalidering

Sal Sjælland

Mødearrangør:  Gitte M. Henriksen, Lars Ødum

Mødeleder: Lars Ødum

09.00-09.10

Indledning. Lars Ødum, Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Amtssygehus

 

09.10-09.35

4.1

Evaluering af mononucleose-tests. Per Søgaard, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Tryk for abstract

 

09.35-10.00

4.2

Validering af blodtypebestemmelse. Ulrik Sprogøe, Klinisk immunologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Tryk for abstract.  Tryk for præsentation

 

10.00-10.45

Pause, besøg udstillingen vedrørende apparaturer og utensilier i Hal B. Kaffe, te, croissant

 

10.45-11.30

4.3

Characteristics and uses of certified reference materials. Brigitte Toussaint, IRMM, Geel
Press for abstract

 

11.30-11.50

4.4

Eksempel på valideringsrapport i klinisk biokemi. Nete Hornung, Klinisk biokemisk afdeling, Randers Centralsygehus. Tryk for abstract.  Tryk for præsentation

 

11.50-12.15

4.5

Validering af molekylær genetiske metoder. Peter H. Nissen, Klinisk biokemisk afdeling, Århus Sygehus. Tryk for abstract

 

 

 


 

09.00-12.15

Session 5. Undervisningssession

Lokale 27+28

Mødearrangør og mødeleder: Jan Møller

09.00-09.10

Indledning. Jan Møller, Klinisk biokemisk afdeling, Skejby Sygehus

 

09.10-09.35

5.1

Intern og ekstern kontrol. Jan Møller, Klinisk biokemisk afdeling, Skejby Sygehus

 

09.35-10.00

5.2

Kontrol af kvalitative urinanalyser. Morten Pedersen, DEKS. Tryk for abstract
Tryk for præsentation

 

10.00-10.45

Pause, besøg udstillingen vedrørende apparaturer og utensilier i Hal B. Kaffe, te, croissant

 

10.45-11.15

5.3

Koagulationsanalyser. Karin Kynde, Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Amtssygehus.  Tryk for præsentation

 

11.15-11.40

5.4

Ekstern kvalitetsvurdering – rapporter. Lars Engers Pedersen, Klinisk biokemisk afdeling, Slagelse Centralsygehus. Tryk for abstract.  Tryk for præsentation

 

11.40-12.10

5.5

Kvalitetsovervågning. Pia Have, Klinisk biokemisk afdeling, Amager Hospital

 

12.10-12.15

Diskussion. Jan Møller, Klinisk biokemisk afdeling, Skejby Sygehus

 

 

 

 

09.00-12.15

Session 6. Almen praksis

Sal Fyn

Mødearrangør: Inger Plum

Mødeleder: Peter Schultz-Larsen

09.00-09.20

6.1

Analysekvalitet. Inger Plum, DEKS. Tryk for abstract.  Tryk for præsentation

09.20-10.00

6.2

Kvalitetssikring og akkreditering af kardiologiske og klinisk fysiologiske undersøgelsesmetoder, tilrettelæggelse, gennemførelse og benefit. Jørn Badskjær og Marianne Østergaard, KPLL. Tryk for præsentation

10.00-10.45

Pause, besøg udstillingen vedrørende apparaturer og utensilier i Hal B. Kaffe, te, croissant

10.45-11.30

6.3

Hvilke ændringer vil den kommende regionsstruktur medføre for sundhedssektoren, herunder for samarbejdet mellem sygehuse, almen praksis og kommunerne. Frank Ingemann Jensen, Vejle Amt. Tryk for abstract

11.30-11.50

6.4

Hvornår er forskjellen mellom prøvesvar af klinisk betydning? Betydningen af analytisk og biologisk variation. Sverre Sandberg, NOKLUS Senter

11.50-12.15

6.5

Erfaringer og reflektioner omkring DEKS’ EQA-kontrolprogram for hæmoglobin og glucose. Bente Stillinge, Klinisk biokemisk afdeling, Næstved Centralsygehus.
Tryk for abstract


 

13.20-16.15

Session 7. Tumormarkører

Sal Sjælland

Mødearrangør og mødeleder: Georg Søletormos

13.20-13.55

7.1

NACB Quality Requirements for Tumor Markers. Cathie Sturgeon, Dept. Of Clinical Biochemistry, Royal Infirmary, Edinburgh. Press for abstract

 

13.55-14.30

7.2

Interchangeability of PSA values from different commercial assays. Carsten Stephan, Dept. of Urology, Charité Hospital. Press for abstract.  Press for presentation

 

14.30-15.15

Udstilling og pause med kaffe, te og kage i Hal B

 

15.15-15.35

7.3

CA-125 antigen in Diagnosis and Management of Ovarian carcinoma. Bengt Tholander, Gynecologic Oncology, Radiumhemmet, Karolinska Hospital. Press for presentation

 

15.35-15.55

7.4

Interpretation of Tumor Marker Results. Georg Søletormos, Klinisk biokemisk afdeling, Hillerød Sygehus

 

15.55-16.15

7.5

Mucin Markers in Patient management. Olle Nilsson, CanAg Diagnostics

 

 

 

 

13.20-16.15

Session 8. Klinisk Mikrobiologi

Lokale 27+28

Mødearrangører: Jette Bangsborg, Claus Bohn Christiansen

Mødeleder: Claus Bohn Christiansen, Leif P. Andersen

Infektionshygiejne: Standarder og smitteopsporing

 

13.20-13.45

8.1

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren. Torben Abildgaard Pedersen, Dansk Standard

 

13.45-14.05

8.2

Erfaringer med indførelse af hygiejnestandarder i det fynske sygehusvæsen. Pia Hilsberg, Konsulent. Tryk for abstract.  Tryk for præsentation

 

14.05-14.30

8.3

Overvågning af resistente E. coli. Leif P. Andersen, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Rigshospitalet. Tryk for præsentation

 

14.30-15.15

Udstilling og pause med kaffe, te og kage i Hal B

 

15.15-15.35

8.4

Molekylær typing af MRSA som led i smitteopsporing og infektionskontrol. Kit Boye, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Tryk for abstract

 

Overvågning som led i kvalitetssikring af behandlingsregimer

 

15.35-15.55

8.5

Audit i rationel anvendelse af antibiotika. Jenny Dahl-Knudsen, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Tryk for abstract.   Tryk for præsentation

 

15.55-16.15

8.6

Seminational overvågning af svampeinfektioner. Maiken Arendrup, Mykologisk afdeling, Statens Serum Institut. Tryk for abstract

 

 


 

 

13.20-16.15

Session 9. Klinisk Immunologi

Sal Fyn

Mødearrangører og mødeledere: Pernille Andersen, Kjell Titlestad

13.20-13.50

9.1

Nye udviklingsperspektiver indenfor blodbanksområdet. Klaus Rieneck, Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet

 

13.50-14.20

9.2

Elektronisk patient journal (EPJ) og klinisk immunologi. Lisa Dalh Christensen, IT-afdelingen, Rigshospitalet. Tryk for præsentation

 

14.20-14.30

9.3

UK NEQAS Danmark juni 2005 – maj 2006. Pernille Andersen, H:S Blodbanken, Rigshospitalet. Tryk for abstract.  Tryk for præsentation

 

14.30-15.15

Udstilling og pause med kaffe, te og kage i Hal B

 

15.15-15.45

9.4

Immundefektudredning, standardprogram. Torben Barington, Klinisk immunologisk afdeling, Odense Universitetshospitalet. Tryk for abstract

 

15.45-16.00

9.5

Intern kontrol, trombocytsuspension. Gitte Merete Frey, Klinisk immunologisk afdeling, Ålborg Sygehus. Tryk for abstract

 

16.00-16.15

9.6

Ekstern Kvalitetskontrol, trombocytsuspension. Karin Kynde, Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Amtssygehus.  Tryk for præsentation

 

 

 

16.15-16.20

Session 10. Afslutning

Sal Sjælland

Mødeleder: Inger Plum

 

16.15-16.20

 

Afslutning. Inger Plum, DEKS

 

 

 

 

08.30-15.15

Session 11. Posterudstilling

Hal B

Arrangører: Jonna Hervel, Anette Marker

Forfatterne bedes være ved posterne 10.00-10.45.

 

Der bliver uddelt en præmie for bedste poster.  

En komité bedømmer posterne. Som udgangspunkt for vurderingen benyttes følgende kriterier.

1. Præsentation af budskabet

2. Videnskabelig metode

3. Relevans for DEKS.

Præmieuddelingen sker i frokosten i Sal Jylland d. 21/9 kl. 12.15-13.15.

 

11.1

Blodtransfusion – med fokus på patientsikkerhed. Helle Skotte, FBE-klinisk immunologi, Aalborg Sygehus. Tryk for abstract

 

11.2

Quantitation of RHD by real-time PCR for determination of RHD zygosity and RHD mosaicism/chimerism: an evaluation of four quantitative methods.

Grethe Risum Krog. Tryk for abstract

 

 

 

 

 

 


 

08.30-15.15

Udstilling af apparaturer og utensilier m.v. i Hal B

 

Udstillere og sponsorer:

Udstillere:

(alfabetisk)

Der er tilmeldt følgende firmaer:

 

Abbott

Bayer

BioMérieux

Brahms

Chempaq

Dade Behring

Dandiag

DiaSorin

DPC

Electra-Box

Euro-Diag.

GreenMatic

HemoCue

Hettich Lab.

ILS

Labex

Medinor

Ninolab a/s

Ortho Diag.

Radiometer

Ramcon

Roche Diagnostics

SERO

Sweden Diag.

Sysmex

Terumo

Triolab AS

 

 

 

 

Udstillingen arrangeres af: Lif Udstilling, Lægemiddel Industri Foreningen, Klaus Tuxen, Postboks 829, Strødamvej 50A, 2100 København Ø, telefon: 3927 6060, fax: 3927 6070, e-mail: KT@lif.dk

 

 

Sponsorer:

(alfabetisk)

 

Abbott Diagnostic division

Bayer HealthCare

DPC

Electra-Box

HemoCue

Ortho-Clinical Diagnostics

Roche Diagnostics

TrioLab

 

 

 

 

 

 

§ Ret til ændringer forbeholdes.